CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short-circuiting the molecular wire: Cooperative binding of Delta- [Ru(phen)2dppz]2+ and Delta-[Rh(phi)2bipy]3+ to DNA

Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Eimer Tuite (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 119 (1997), 6, p. 1454-1455.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: photoinduced electron-transfer, complexes, distance, agentsDenna post skapades 2011-07-14.
CPL Pubid: 143452

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur