CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of a PNA-PNA-PNA triplex

Pernilla Wittung (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 119 (1997), 13, p. 3189-3190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: peptide nucleic-acid, strand displacement, dnaDenna post skapades 2011-07-14.
CPL Pubid: 143449

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur