CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the fine structure of SO2 outgassing of Tungurahua volcano. A multi-parametrical measuring approach.

Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; S. Hidalgo ; F. Vásconez ; S. Arrais ; P. Samaniego ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
10th Gas Workshop of the IAVCEI Commission on the Chemistry of Volcanic Gases Abstracts, Mexico DF, Mexico, November 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-07-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 143426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geofysik
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur