CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First observations of intermittent, non-eruptive gas emissions of Cotopaxi volcano (Ecuador) during a period of heightened seismicity

J. Bourquin ; S. Hidalgo ; Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; L. Troncoso ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; S. Arrais ; F. Vásconez
American Geophysical Union Fall Meeting 2009 Abstracts, abstract #V23D-2140, San Francisco, CA, USA, December 2009. (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-07-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 143423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geofysik
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur