CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prospects of a global network for studies of volcanic plumes

Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
CEV-IAVCEI Workshop on Advances in studies of volcanic plumes and pyroclastic density currents, Clermont-Ferrand, France, Oct. 2009. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-07-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 143420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geofysik

Chalmers infrastruktur