CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemisk Miljövetenskap under 25 år

Miljöforskning och Miljöforskare

Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
2011. - 8 s.
[Rapport]

Den 1 oktober 1986 bildades Kemisk Miljövetenskap som första avdelning vid Chalmers med miljövetenskap som huvudinriktning och med helt självständig grundutbildning och forskarutbildning. Rapporten ger en översikt av den forskning som bedrivits sedan dess av tio doktorer och ytterligare tre licentiater i kemisk miljövetenskap med Olle Ramnäs och Göran Petersson som handledare. Länkar ges till publicerade artiklar för varje forskare.

Nyckelord: miljökemi, miljöteknik, forskning, historik, publikationerDenna post skapades 2011-07-13. Senast ändrad 2011-09-26.
CPL Pubid: 143413

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur