CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Medium Access and Physical Layer Standards for Cooperative Intelligent Transport Systems in Europe

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings of the IEEE (0018-9219). Vol. 99 (2011), 7, p. 1183-1188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, we will outline the current European development of wireless communications to support cooperative Intelligent Transport Systems (ITS). The focus will be on spectrum allocation and the physical and medium access control layers of the ITS-G5 access technology, which is under specification by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). The European ITS architecture and European standardization will also be briefly discussed.

Nyckelord: Intelligent transport systems (ITS), standards, vehicular, communications, vehicle-to-intelligent (V2I), vehicle-to-vehicle (V2V), V2XDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-11. Senast ändrad 2013-08-27.
CPL Pubid: 143365

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur