CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elektrisk apparat innefattande drivsystem och elektrisk maskin med omkopplingsbar statorlindning

Saeid Haghbin (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Mats Alakula
(2012)
[Patent]

http://was.prv.se/spd/patent?p1=WVrBobS67Ah7eM42P9NdVA%3D%3D&p2=KnXLeRTIR9k%3D&lang=sv&tab=2&tidar_from=2012&hits=true&tidnr_from=07&sort=applicationno&range=100&tidnr_tom=07&tidar_tom=2012&hitsstart=0&start=18Denna post skapades 2011-07-08. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 143307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur