CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of the Risk for Mold Growth in a Wall Retrofitted with Vacuum Insulation Panels

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, Tampere, Finland, 29 May-2 June, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 143025