CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reinforcement in tailor-made concrete structures

David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Nordic Concrete Research (0800-6377). p. 175-178. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-07-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 142948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur