CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibrationally Excited HC3N in NGC 4418

Francesco Costagliola (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Susanne Aalto (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Highlights of Astronomy. 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, 3-14 August 2009 (1743-9213). Vol. 15 (2010), p. 421-422 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: galaxies: evolution, galaxies: individual: NGC 4418, galaxies:, starburst, galaxies: active, radio lines: ISM, ISM: molecules



Denna post skapades 2011-06-30. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 142786

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur