CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Charge Decay of Corona Charged HTV Silicone Rubber Samples due to Bulk Conduction

Sarath Kumara (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
22nd Nordic Insulation Symposium (NORDIS 11), June 13-15, Tampere, Finland p. 75-78. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 142723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Electrical Charges on Polymeric Insulator Surfaces and their Impact on Flashover Performance