CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest Editorial for the Special Issue on Antennas for Next Generation Radio Telescopes

K. F. Warnick ; Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; S. G. Hay
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 59 (2011), 6, p. 1786-1789.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-30. Senast ändrad 2013-03-12.
CPL Pubid: 142713

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur