CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WEEE plastics recycling and compatibilization

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer days 2011, Stockholm p. 130. (2011)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Plastics, polymers, recycling, wasteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29.
CPL Pubid: 142697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur