CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanotechnological enhancement in beta-phase crystals formation in PVDF fibres

Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Cornelia Gustafsson ; Hans Bertilsson ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm p. 117. (2011)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Nanocomposites, carbon nanotubes, crystallinityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 142695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur