CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of manufacturing on electrical performances of GNP/PS composites

Henrik Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Jerome Rondin ; Michel Bouquey ; Rene Muller ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm p. 40. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Composites, Nanocomposites, electrical properties, manufacturingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 142692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur