CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and mechanical properties of composites based on cellulose fibres and ethylene-acrylic acid copolymer

Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm p. 48. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Processing, cellulose fibres, composites, mechanical propertiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29.
CPL Pubid: 142691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur