CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of flow marks in injection-moulded surfaces and their ageing behaviour

Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Alexandra Nafari ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm p. 95. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Processing, polymers, surface defects, structure, ageingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 142690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur