CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to sustain innovativeness - the case of Google

Annika Steiber (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Proceedings of the Triple Helix 9 Scientific Conference at Stanford University 11-14 July 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Google, innovation management, sustained innovativeness, dynamic capabilities, corporate innovation systemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-29.
CPL Pubid: 142640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur