CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toxic effects of silver nanoparticles to natural freshwater microbial communities

Maja Halling ; Marianne Matzke ; Julian A. Gallego-Urrea ; Martin Hassellöv (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Thomas Backhaus
Abstract book, SETAC Europe, 21th Annual Meeting, 15-19 Maj 2011, Milano , Italien (2011)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: silver nanoparticles, Periphyton, Algae, BacteriaDenna post skapades 2011-06-28. Senast ändrad 2013-02-08.
CPL Pubid: 142545

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för växt- och miljövetenskaper (2006-2011)
Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Toxikologi

Chalmers infrastruktur