CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving the TWR algorithm using passive control components

Anders T Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar 13-15 juni 2011 Chalmers Göteborg (T. Abrahmsson, A. Boström, L. Davidson, W. Kropp, H. Nilsson, K. Runesson, U. Stigh, eds.), p. 11. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-06-27. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 142434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur