CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport

Susanna Radovic ; Petra Andersson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
idrottsforum.org (1652-7224). (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-06-23. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 142346

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Filosofi

Chalmers infrastruktur