CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure of polymer hydrogels studied by pulsed field gradient NMR diffusion and TEM methods

Diana Bernin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; G. J. Goudappel ; M. van Ruijven ; A. Altskar ; A. Strom ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; A. M. Hermansson ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials)
Soft Matter (1744-683X). Vol. 7 (2011), 12, p. 5711-5716.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The microstructure of various alginate gels have been studied by pulsed field gradient NMR (PFG NMR) and transmission electron microscopy (TEM). The reduced diffusivity of dendrimer diffusion within the gels has been obtained from PFG NMR diffusion experiments. The polymer strand radius, an important microstructural property, has been extracted from various diffusion models. The results agree well with the polymer strand radii obtained from image analysis of the corresponding TEM micrographs.

Nyckelord: nuclear-magnetic-resonance, methanol-water mixtures, solvent, composition, hindered transport, fibrous membranes, gels, alginate, gelation, model, formulationsDenna post skapades 2011-06-23. Senast ändrad 2016-04-04.
CPL Pubid: 142341

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur