CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Capacity of Rayleigh-Fading Correlated Spectrum Sharing Networks

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (1687-1472). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Recently, substantial attention has been paid to improve the spectral efficiency of communication setups using different spectrum sharing techniques. This paper aims to study the capacity of Rayleigh-fading spectrum sharing channels in the case where there is correlation between the fading channels. Assuming perfect channel state information (CSI), the channel capacity is obtained under different unlicensed user power adaptation capabilities and the licensed user outage probability and received interference power constraints. Theoretical and simulation results show that there is considerable potential for data transmission of unlicensed users with limited degradation of the licensed users data transmission efficiency.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 142207

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur