CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications for contralateral bone-conducted transmission as measured by cochlear vibrations.

Måns Eeg-Olofsson ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system) ; Gösta Granström
Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology (1537-4505). Vol. 32 (2011), 2, p. 192-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The velocity response at the contralateral cochlea from bone-conducted (BC) stimulation depends on the stimulation position.

Nyckelord: Aged, Aged, 80 and over, Algorithms, Bone Conduction, physiology, Cadaver, Cochlea, physiology, Female, Functional Laterality, physiology, Hearing Aids, Humans, Male, Middle Aged, VibrationDenna post skapades 2011-06-21. Senast ändrad 2013-09-09.
CPL Pubid: 142139

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar (GU)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Neurokirurgi
Oto-rino-laryngologi

Chalmers infrastruktur