CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Subgradient Optimization and an Extension

Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematik)
Linköping : Linköping Studies in Science and Technology, 1991. ISBN: 91-7870-853-2.- 69 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-20. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 142090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1992-01-22
Tid: 13:15