CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 'reduction-retention conundrum': managing organisational capabilities at times of large-scale economic crises

Matthias Holweg ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 2011 EurOMA conference (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-18. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 141940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur