CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply chain management research at the EurOMA 2009 conference

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management (0960-0035). Vol. 41 (2011), 3, p. 225-227.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-18. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 141938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur