CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical determination of nuclear magnetic resonance frequency of the single-qubit operation in kane's quantum computer

Hamidreza Mirzaei ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; H. T. Hui
Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC, Yokohama; 7 December through 10 December p. 2172-2175 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: nuclear magnetic resonance, perturbation methods, Quantum theoryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-17. Senast ändrad 2011-10-18.
CPL Pubid: 141933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur