CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte Carlo study of the dynamic performance of isolated-gate InAs/AlSb HEMTs

Helena Rodilla ; Tomás González ; Javier Mateos ; Giuseppe Moschetti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of the 8th Spanish Conference on Electron Devices, CDE'2011, Palma de Mallorca; 8 February through 11 February (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: device modeling, InAs/AlSb HEMTs, Monte Carlo simulationsDenna post skapades 2011-06-17. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 141922

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur