CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstration of 8-level subcarrier modulation sensitivity improvement in an IM/DD system

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference and Exposition on Optical Communications, ECOC 2011; Geneva; Switzerland; 18 September 2011 through 22 September 2011 (21622701). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We experimentally demonstrate up to 2 dB sensitivity improvement for 8-level subcarrier modulation compared to conventional 8-level subcarrier modulation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 141770

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Datatransmission
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Advanced modulation formats for short-range optical communications


Signaling for Optical Intensity Channels