CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic Backpropagation for Coherent Optical Communications

Nan Jiang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Yan Gong (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference and Exposition on Optical Communications, ECOC 2011; Geneva; Switzerland; 18 September 2011 through 22 September 2011 (21622701). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present stochastic backpropagation, a novel maximum a posteriori detection method for coherent optical communication. The proposed detector is shown to outperform conventional backpropagation in a scenario where nonlinear phase noise is the dominant impairment.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-16. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 141769

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur