CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

30 Gbps 4-PAM transmission over 200m of MMF using an 850 nm VCSEL

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2011 37th European Conference on Optical Communication (ECOC); 18-22 Sept. 2011; Geneva (21622701). p. 1-3. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Real time, error free 4-PAM transmission at 25 Gbps and 30 Gbps over 300 m and 200m of multimode fiber, respectively, using a VCSEL operating at the wavelength of 850 nm.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-16. Senast ändrad 2016-05-18.
CPL Pubid: 141767

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission

Chalmers infrastruktur