CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

a posteriori error estimation and adaptivity for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar 13-15 juni 2011 Chalmers Göteborg (T. Abrahmsson, A. Boström, L. Davidson, W. Kropp, H. Nilsson, K. Runesson, U. Stigh, eds.) p. 67. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-06-16. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 141759

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur