CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

a posteriori error estimation and adaptivity for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Adaptive Modeling and Simulation 2011 (Edited by D. Aubry, P. Díez, B. Tie and N. Parés) p. 309-310. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-06-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 141756

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur