CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On side constrained models of traffic equilibria

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Larsson
Variational Inequalities and Network Equilibrium Problems p. 169-178. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141741

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur