CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A subgradient method for contact structural optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
Complementarity and Variational Problems - State of the Art p. 295-314. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur