CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter study of car tyre rolling losses based on waveguide-finite-element modelling

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrick Sabiniarz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Svenska Mekanikdagar, 13-15 Juni 2011, Chalmers tekniska högskola, Göteborg (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: rolling resistance, parameter study, tyre/road interaction, waveguide-finite-elementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 141731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Akustik

Chalmers infrastruktur