CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new merit function and an SQP method for non-strictly monotone variational inequalities

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Nonlinear Optimization and Related Topics p. 257-276. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur