CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Most likely traffic equilbrium route flows: Analysis and computation

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Larsson ; Jan Lundgren ; Clas Rydergren
Equilibrium Problems: Nonsmooth Optimization and Variational Inequality Models p. 129-159. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur