CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On traffic equilibrium models with a nonlinear time/money relation

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Clas Rydergren ; Torbjörn Larsson ; Jan Lundgren ; Per-Olof Lindberg
Transportation Planning: State of the Art p. 19-31. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur