CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity analysis of traffic equilibria revisited

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; R Tyrrell Rockafellar
Preprints of TRISTAN IV p. 189-194. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur