CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A decision support methodology for strategic traffic management

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Clas Rydergren ; Torbjörn Larsson ; Jan Lundgren
Transportation and Network Analysis: Current Trends p. 147-164. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur