CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On stochastic structural topology optimization

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Anton Evgrafov (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
Nonsmooth/Nonconvex Mechanics: With Applications in Engineering, Proceedings of the International Conference in memory of Professor P. D. Panagiotopoulos, 5-6 July 2002, Thessaloniki, Greece p. 97-104. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Optimeringslära, systemteori
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur