CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variational geometry and equilibrium

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; R Tyrrell Rockafellar
Equilibrium Problems and Variational Models p. 347-368. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur