CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical experiments with a decision support system methodology for strategic traffic management

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Jan Lundgren ; Torbjörn Larsson ; Clas Rydergren
Urban and Regional Transportation Modeling: Essays in Honor of David Boyce p. 337-364. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 141710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur