CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of extensional flow through contractions towards a measuring system for extensional viscosity

Magda Nyström ; H R Tamaddon Jahromi ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; M F Webster
Annual Transactions the Nordic Rheology Society 19, p. 195-199. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Rheology, simulation, contraction flowsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-14.
CPL Pubid: 141671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Extensional rheometry through hyperbolic contraction