CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of acid stimulation on the dynamic rheological properties of human saliva

D. Johansson ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Christina Diogo-Löfgren ; Cecilia Christersson
Annual Transactions the Nordic Rheology Society Vol. 19 (2011), p. 27-31.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-14. Senast ändrad 2012-08-10.
CPL Pubid: 141670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Materialteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur