CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheology and microstructure of cereal protein melts

Diana Gomez-Martinez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Annual Transactions the Nordic Rheology Society Vol. 19 (2011), p. 33-38.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-14. Senast ändrad 2016-03-31.
CPL Pubid: 141669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur