CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extensional rheology of biopolymer systems

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Annual Transactions the Nordic Rheology Society Vol. 19 (2011), p. 9-12.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Rheology, biopolymers, rheometryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-06-14.
CPL Pubid: 141667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur